Odborná angličtina


Kurzy anglického jazyka vo firmách

Naučte sa po anglicky, aby ste vylepšili svoje podnikanie a zvýšili svoj profesný úspech

Prezentácie v obchodnej angličtine

Obchodná angličtina pre efektívne prezentácie a komunikáciu