Odborná angličtina

Kurzy anglického jazyka vo firmách

Naučte sa po anglicky, aby ste vylepšili svoje podnikanie a zvýšili svoj profesný úspech

Investujte do svojich zamestnancov tým, že im poskytnete príležitosť zdokonaliť si angličtinu. Naše kurzy zlepšia vašim zamestnancom zručnosti v anglickom jazyku, vďaka čomu získajú sebaistotu pri efektívnej komunikácii s vašimi klientmi a na pracovisku.

  • Konzultujeme s vašou firmou a zhodnocujeme potreby vašich zamestnancov
  • Individuálne zostavujeme kurzy pre zodpovedajúcu úroveň angličtiny
  • Ponúkame individuálne lekcie, ako aj kurzy pre malú skupinu (max. 6 osôb)

Prezentácie v obchodnej angličtine

Obchodná angličtina pre efektívne prezentácie a komunikáciu

Efektívna komunikácia a prezentácie sú zásadné pre všetky aspekty moderného podnikania, čím sa tieto dôležité zručnosti stávajú prioritou. Cieľom tohto kurzu je zdokonaliť vaše súčasné techniky pri prezentáciách v anglickom jazyku, čo zahŕňa verbálnu, písomnú (vrátane powerpointového layoutu) a neverbálnu komunikáciu.

  • Získajte väčšiu sebaistotu pri prednáškach a prezentáciách
  • Naučte sa väčšmi kontrolovať svoj hlas tým, že zdokonalíte projekciu, intonáciu a prízvuk
  • Porozumejte dôležitosti správneho používania neverbálnej komunikácie
  • Získajte príležitosť precvičovať si a zdokonaľovať svoje prezentačné schopnosti