Všeobecná angličtina

Konverzačné hodiny

Chceli by ste hovoriť po anglicky s väčšou ľahkosťou?

Mnoho rokov ste strávili štúdiom, ale radi by ste získali sebaistotu pri rozhovore v angličtine. Môžeme vám pomôcť. Využite v praxi všetko, čo ste sa naučili. Pomôžeme vám v tom. Prostredníctvom konverzácie a interaktívnych cvičení môžete zlepšiť svoju plynulosť a úrovne porozumenia každodennej angličtiny.

Jednotlivé lekcie sa budú zameriavať na zdokonalenie verbálnych zručností v komunikácii.

  • Konverzujte v angličtine o každodenných situáciách
  • Objavte špecifickú slovnú zásobu pre konkrétne témy a kontexty
  • Budujte svoju sebaistotu tým, že budete hovoriť a počúvať
  • Zdokonaľte svoju výslovnosť

Príprava na pracovný pohovor

Pripravte sa na to, že tú prácu dostanete

Ak hľadáte zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti, je dôležité, aby ste sa pripravili na pohovor v angličtine. Dokonca, aj keby ste boli pod tlakom, musíte dokázať odpovedať na otázky a ukázať, že v anglickom jazyku sa cítite sebaisto. Na to, aby ste to dokázali, potrebujete mať tie právne zručnosti, prax a vytrvalosť.

Zvýšte svoje vyhliadky na úspech tým, že budete využívať zručnosti, ktoré sa naučíte s United English Institute.

  • Zaistite, že svojím ovládaním angličtiny urobíte dojem na človeka, ktorý s vami robí pohovor
  • Precvičujte si vhodné odpovede na najčastejšie otázky kladené počas pohovorov
  • Zvládnite komplexné techniky pohovoru, ako je osobná prezentácia a zahrajte si role najčastejších scenárov
  • Získajte okamžitú spätnú väzbu a tréning svojho výkonu
  • Objavte praktické aspekty, ktoré môžu zabezpečiť, aby váš pohovor prebehol hladko a pripravte sa na ne