Všeobecná angličtina


Konverzačné hodiny

Chceli by ste hovoriť po anglicky s väčšou ľahkosťou?

Príprava na pracovný pohovor

Pripravte sa na to, že tú prácu dostanete

Angličtina pre mladých

Zábavne po anglicky

Anglický klub

Príjemný a neformálny rozhovor pri šálke čaju