Všeobecná angličtina

Konverzačné hodiny

Chceli by ste hovoriť po anglicky s väčšou ľahkosťou?

Mnoho rokov ste strávili štúdiom, ale radi by ste získali sebaistotu pri rozhovore v angličtine. Môžeme vám pomôcť. Využite v praxi všetko, čo ste sa naučili. Pomôžeme vám v tom. Prostredníctvom konverzácie a interaktívnych cvičení môžete zlepšiť svoju plynulosť a úrovne porozumenia každodennej angličtiny.

Jednotlivé lekcie sa budú zameriavať na zdokonalenie verbálnych zručností v komunikácii.

  • Konverzujte v angličtine o každodenných situáciách
  • Objavte špecifickú slovnú zásobu pre konkrétne témy a kontexty
  • Budujte svoju sebaistotu tým, že budete hovoriť a počúvať
  • Zdokonaľte svoju výslovnosť

Príprava na pracovný pohovor

Pripravte sa na to, že tú prácu dostanete

Ak hľadáte zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti, je dôležité, aby ste sa pripravili na pohovor v angličtine. Dokonca, aj keby ste boli pod tlakom, musíte dokázať odpovedať na otázky a ukázať, že v anglickom jazyku sa cítite sebaisto. Na to, aby ste to dokázali, potrebujete mať tie právne zručnosti, prax a vytrvalosť.

Zvýšte svoje vyhliadky na úspech tým, že budete využívať zručnosti, ktoré sa naučíte s United English Institute.

  • Zaistite, že svojím ovládaním angličtiny urobíte dojem na človeka, ktorý s vami robí pohovor
  • Precvičujte si vhodné odpovede na najčastejšie otázky kladené počas pohovorov
  • Zvládnite komplexné techniky pohovoru, ako je osobná prezentácia a zahrajte si role najčastejších scenárov
  • Získajte okamžitú spätnú väzbu a tréning svojho výkonu
  • Objavte praktické aspekty, ktoré môžu zabezpečiť, aby váš pohovor prebehol hladko a pripravte sa na ne

Angličtina pre mladých

Zábavne po anglicky

Učiť angličtinu mladých študentov môže byť niekedy výzva. Musíme ich motivovať tým, že zaistíme, že učenie sa angličtiny bude pre nich zábavnou a obohacujúcou skúsenosťou. Využívame širokú paletu nových techník, ktoré zahŕňajú hry, piesne, zábavné články a interaktívne cvičenia, ktoré si získajú ich pozornosť a trvalý záujem o učenie sa angličtiny.

Anglický klub

Príjemný a neformálny rozhovor pri šálke čaju

Anglický klub je neformálny klub, ktorý sa koná raz za týždeň a vedie ho rodený anglicky hovoriaci a hosťujúci prednášajúci. Účastníci budú mať na ňom príležitosť vyjadriť svoje názory (v angličtine) na rozličné spoločenské a kultúrne témy a zároveň stretnúť nových ľudí. Anglický klub poskytuje príjemné a povzbudzujúce prostredie, ktoré podnecuje neformálny rozhovor a priateľstvo.