Anglický klub

Príjemný a neformálny rozhovor pri šálke čaju

Anglický klub je neformálny klub, ktorý sa koná raz za týždeň a vedie ho rodený anglicky hovoriaci a hosťujúci prednášajúci.

Účastníci budú mať na ňom príležitosť vyjadriť svoje názory (v angličtine) na rozličné spoločenské a kultúrne témy a zároveň stretnúť nových ľudí.

Anglický klub poskytuje príjemné a povzbudzujúce prostredie, ktoré podnecuje neformálny rozhovor a priateľstvo.